Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

–  voorzitter:              Gerald Kuiper

–  penningmeester:   Rik Venema

–  secretaris:              Karst van der Vaart

– lid:                            Sipke Visser

– lid:                           Johan Jutstra

– lid:                           Harma Meulenbelt

– lid:                           Jan Willem Hummel